ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT branchevereniging FENIT van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

De voorwaarden zijn bijgevoegd in onze offertes. Een (nieuw) exemplaar zenden wij u desgewenst altijd kosteloos toe. Ook kunt u de algemene voorwaarden downloaden in PDF formaat via onderstaande links.

ICTWaarborg – B2B – sept. 2021.pdf

Om het PDF bestand te kunnen openen heeft u een PDF viewer nodig, zoals Adobe Reader, welke u hier gratis kunt downloaden.